import threading

def con(i):
  try:
    if i==a*a*a+b*b*b+c*c*c:
      print(i)
  except:
    pass

for i in range(100,1000):
  a=int(i/100)
  b=int(i%100/10)
  c=i%10
  t=threading.Thread(target=con,args=(i,))
  t.start()